ติดต่อเจ้าหน้าที่

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ที่อยู่: อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๙ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

    โทรศัพท์: 02 141 3666

    โทรสาร. 02 143 8933

เวลาทำการ :

    จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น.

    หยุดทำการในวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ :

    ชื่อ : นางสาวปณยา ท่าทราย     โทรศัพท์ : 0 2141 3705     อีเมล์ : t_panaya@oja.go.th

    ชื่อ : นางสาวณิชาภา เจริญรัตน์     โทรศัพท์ : 0 2141 3705     อีเมล์ : c_nichapa@oja.go.th

แผนที่